Robert A. Dziubowski - Prezes

Absolwent Wydziau Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunkw Midzynarodowych na Uniwersytecie Hawajskim w Honolulu.

Jest wspzaoycielem Top Consulting S.A. Posiada 20-letnie midzynarodowe dowiadczenie w dziedzinie konsultingu inwestycyjnego, pozyskiwania kapitau dla firm, przej rynkowych i zarzdzania firmami. Wieloletni konsultant amerykaskich organizacji finansowych na Wall Street w Nowym Jorku ? NASDAQ, NYSE.

Robert Dziubowski ma na swoim koncie liczne midzynarodowe sukcesy osignite podczas znaczcych przedsiwzi inwestycyjnych przeprowadzonych m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Wietnamie czy na Ukrainie. Doradza m.in.:

  • Household International w przygotowaniu strategii przej i uzyskaniu licencji bankowej w Polsce
  • Wussler Group, partnerowi Ted Turner Pictures w prbie przejcia NTV, najwikszej prywatnej stacji telewizyjnej w Rosji
  • Eiffage Construction w przejciu Mitex
  • Industrial Union of Donbas - grupie przemysowej na Ukrainie.
  • Amerykaskiej giedzie NASDAQ przy wejciu na polski rynek oraz potencjalnym przejciu przez ni GPW w Warszawie

W 2002 wraz z grup prywatnych inwestorw zaoy firm Mobiltek, ktra staa si czoowym dostawc rozwiza dla technologii mobilnych. Czonek, przewodniczcy i prezes Rad Nadzorczych wielu firm notowanych na warszawskiej Giedzie Papierw Wartociowych. Robert Dziubowski aktywnie kierowa pracami RN, jako:

  • Prezes Rady Nadzorczej Bauma S.A. (obecnie ULMA S.A.)
  • Czonek Rady Nadzorczej Computerland Poland S.A. (obecnie Signity)
  • Czonek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA
  • Przewodniczcy Rady Nadzorczej Pol - Aqua S.A.

Obecnie peni funkcj Czonka Rady Nadzorczej w spce Sfinks Polska S.A., a take Dyrektora Niezalenego Stream Communications Network & Media Inc. " 

Dzielc si swym dowiadczeniem owocnie wsppracuje z Fundacj Start Up Hub Poland, ktrej jest wspzaoycielem.Wraz ze Startup Hub Poland oraz Miastem Stoecznym Warszawa realizuje projekt Startup Hub Warsaw Accelarator. Swoj opini nt. polskiego rynku startupw podzieli si w poniszym wywiadzie.

 

 

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.