Do wymogw, ktre musi speni firma chcca zadebiutowa na NewConnect zaliczy naley:

  • posiadanie statusu spki akcyjnej bd komandytowo ? akcyjnej,
  • nieograniczona zbywalno akcji,
  • spka nie moe by w stanie upadoci lub w trakcie postpowania likwidacyjnego,
  • korzystanie z pomocy Autoryzowanego Doradcy oraz Animatora Rynku/Market Makera (istniej przypadki gdy wymg ten nie jest bezwzgldny),
  • sporzdzenie dokumentu informacyjnego.
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.