Szeroko rozumiane public relations i relacje inwestorskie stanowi obecnie strategiczny element nadzoru korporacyjnego, narzdzie budowy przewagi spki oraz gwne kryterium oceny spki przez inwestorw.

Poprzez prowadzenie dziaa na kilku paszczyznach, grupa dowiadczonych specjalistw skutecznie reaguje na oczekiwania podmiotw zwizanych z rynkiem kapitaowym oraz umiejtnie wykorzystuje zachodzce na nim zmiany. Kilkukanaowe strategie gwarantuj nie tylko sukces medialny, ale bezporednio przekadaj si na pozycj firmy na rynku, w ktrym funkcjonuje.

W swojej ofercie Top Consulting realizuje dziaania w zakresie:

Dowiadczenie konsultantw Top Consulting specjalizujcych si w zarzdzaniu reputacj oparte jest na projektach m.in. dla takich korporacji midzynarodowych, jak:

credit_agricole   shell   British_Airways   provident 

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.