POLSKI KONGRES UBEZPIECZENIOWY
25-26 marca 2014, Warszawa

W programie midzy innymi:

 • Rozbudowane panele dyskusyjne
 • Stoy branowe
 • Warsztaty tematyczne


Najwaniejsze Zagadnienia:

Cz warsztatowa

 • Ubezpieczeniowo ? Bankowe Warsztaty Prawne ? dotyczce najnowszych zmian prawa ubezpieczeniowego i Bancassurance
 • Wykrywanie fuszerstw w dokumentacji z elementami grafologii (Mini Warsztat Ekspercki)

Grupy dyskusyjne

 • Ubezpieczenia Komunikacyjne
 • Ubezpieczenia Bancassurance

Panele dyskusyjne i sesje branowe

 • Funkcjonowanie Kancelarii Odszkodowawczych
 • Projekt Karty Produktu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitaowego (UFK)
 • Skutki zmian Systemu Emerytalnego na sytuacj brany ubezpieczeniowej
 • Oczekiwania KNF wzgldem przygotowa do Solvency II
 • Opracowanie i wdroenie metod bezporedniej likwidacji szkd
 • II Wojna cenowa w ubezpieczeniach OC

Do zabrania gosu zaprosilimy najznamienitszych przedstawicieli Brany Ubezpieczeniowej w Polsce!!

Podczas Kongresu bd losowane upominki od organizatora!!

Serdecznie zapraszamy do udziau w tegorocznym programie!!

Szczegowe informacje uzyskacie Pastwo pod numerem telefonu podanym poniej
48 22 460 51 32

 

 pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM

 

 

PATRONI MEDIALNI

aleBank rozszerzone

CIG 08 2013

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.