Bancassurance


KONFERENCJA BANCASSURANCE
19-20 lutego 2013
AKTUALNE INFORMACJE RYNKOWE, RZETELNA WIEDZA EKSPERCKA


Do udziau zapraszamy przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych oraz bankw zajmujcych si zagadaniem Bancassurence a w szczeglnoci:

  • Dyrektorw ds. Bncassurance, sprzeday, strategii, rozwoju, kreowania nowych produktw, marketingu
  • Przedstawicieli bankw w tym dyrektorw departamentw ubezpiecze, Bancassurance, rozwoju produktw, sprzeday, prawnych
  • Agencji oraz firm brokerskich zwizanych z rynkiem ubezpieczeniowym
  • Wszystkich osb chccych uzyska rzeteln wiedz z zakresu produktw bankowo - ubezpieczeniowych

Program obejmuje:

  • Panele dyskusyjne
  • Sesje branowe
  • Stoy dyskusyjne
  • Warsztaty


Szanowni Pastwo,
Projekt do udziau, w ktrym chciaem Pastwa zachci, powsta we cisej wsppracy z przedstawicielami rynku Bancassurance w Polsce.

Czym nasza propozycja rni si od innych dostpnych na rynku? Tym, i w naszej wystpuj wycznie praktycy a nie teoretycy. Doskonale zdajemy sobie spraw, i tylko takie osoby bd w stanie rzetelnie podej do omawianych tematw, zadawa odpowiednie pytania i stara si znale na nie wsplne rozwizanie.

Serdecznie zapraszam do udziau w naszej konferencji i jak zawsze w przypadku dodatkowych pyta pozostaj do Pastwa dyspozycji.

pdf PROGRAM DO POBRANIA

Pozdrawiam
Grzegorz Lenkiewicz
Kierownik Projektu

SPONSOR

Atena

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.