Na pewnym poziomie rozwoju przedsiębiorstwa, dalszy organiczny wzrost może okazać się nieskuteczny lub wręcz niemożliwy. Do umacniania własnej pozycji rynkowej często niezbędne jest poszukiwanie dodatkowego kapitału, inwestorów, partnerów, know-how oraz nowych rynków i/lub klientów. Top Consulting posiada wszechstronne doświadczenie w pomocy przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu kapitału i inwestorów, które często są niezbędne do dalszego ich rozwoju.

Doradztwo w transakcjach kapitałowych:

  • doradztwo przy transakcjach kupna/sprzedaży przedsiębiorstw,
  • doradztwo przy publicznych i prywatnych transakcjach kapitałowych,
  • doradztwo przy fuzjach i przejęciach.

Doświadczenie:

  • Top Consulting doradzał Eiffage Construction (w tamtym czasie 4-ta największa firma budowlana w Europie) w transakcji kupna Mitex S.A. (jedna z największych polskich firm budowlanych).
  • Top Consulting doradzał w przejęciu spółki Stolica S.A. (jedna z największych polskich firm kurierskich) przez UPS, jedną z największych firm kurierskich na świecie.
  • Top Consulting doradzał w negocjacjach pomiędzy Polish-American Enterprise Fund i spółką SONDA S.A, jedną z największych i najszybciej rozwijających się firm spożywczych w Polsce. W relultacie Fundusz objął serię akcji wyemitowanych przez spółkę SONDA S.A.
  • Top Consulting brał udział w przygotowaniu analiz związanych z przejęciem kapitałowym Hortex S.A. W rezultacie, EBRD i Bank of America stał się znaczącym akcjonariuszem spółki Hortex. S.A.
  • Top Consulting brał udział w negocjacjach pomiędzy PRO-INVEST i Małopolskim Domem Maklerskim (MDM). W następstwie negocjacji, PRO-INVEST nabył kontrolny pakiet akcji MDM.
  • Top Consulting również doradzał Apofarm Group Sp. z o.o., jednemu z największych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce, w procesie prywatyzacji spółki Cefarm Warszawa.
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 1 240 000,00 złotych.