Terra

TerraTerra S.A. koncentruje swoj dziaalno w obszarze marketingu zintegrowanego, specjalizujc si w outsourcingu usug i procesw marketingowych. Usugi wiadczone przez Terra S.A. dotycz wyszukiwania najlepszych dostawcw, negocjacji cen oraz nadzoru jakociowego nad procesem produkcji. Spka przeprowadza take kompleksowe akcje promocyjne, realizujc strategi pionowej integracji struktury dystrybucji swoich usug oraz pracuje nad stworzeniem internetowego systemu automatycznego kojarzenia transakcji pomidzy nabywcami i dostawcami usug druku i produktw reklamowych ? e-terra.pl.

17 marca 2011 roku spka doczya do grona emitentw alternatywnego parkietu warszawskiej Giedy papierw Wartociowych. To 213 spka notowana na NewConnect.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.