Telekomunikacja

Byskawiczny rozwj sektora telekomunikacyjnego spowodowa ogromne zapotrzebowanie na poznawanie nowych, zaawansowanych technologii oraz stworzy konieczno jak najlepszego ich wykorzystania i zastosowania we wspczesnym wiecie. Bardzo aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach zwizanych z bran telekomunikacyjn, zwracajc szczegln uwag na najwaniejsze tematy, ywo dyskutowane przez specjalistw z tego sektora rynku.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.