Stream Communications & MediaStream Communication Sp. z o.o. prowadzi dziaalno w sektorze usug teleinformatycznych (dostawca internetu, tworzenie serwisw www, telefonia internetowa VOIP, TV kablowa), bdc przy tym sidmym co do wielkoci operatorem telewizji kablowej w Polsce. W caoci naley do kanadyjskiej spki Stream Communications Network & Media Inc.

Spka w 2007 roku poszukiwaa inwestora finansowego, oraz doradcy w przeprowadzeniu planowanych transakcji kapitaowych.

Top Consulting S.A. zosta zaangaowany jako doradca, majcy wspomc spk w poszukiwaniu finansowania, bez dostpu do ktrego dalszy rozwj byby nie moliwy. Top Consulting dostarczy rwnolegle Stream Communications finansowanie pomostowe, w formie poyczki zamiennej na akcje. Robert Dziubowski - prezes Top Consulting S.A. obj stanowisko w Radzie Nadzorczej Stream Communications & Media - firmy matki, kontrolujcej polskie aktywa Stream Communications. Kolejnym dziaaniem podjtym przez Top Consulting byo zidentyfikowanie inwestora strategicznego - fundusz Penta Investments, ktry dostarczy finansowanie dune oraz podpisa list intencyjny. Fundusz zobowiza si do zainwestowania ponad 155 milionw PLN w konsolidacj sektora komunikacji i telewizji kablowej w Polsce.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.