Wykorzystujc dowiadczenie, kompleksow znajomoci rynku oraz zaangaowanie zespou ekspertw Top Consulting pomaga swoim Klientom pozyska finansowanie zewntrzne bd nabywa inne podmioty na warunkach, ktre sprzyjaj budowaniu dugookresowej wartoci ich firm. W ramach tych dziaa, spka aktywnie wspiera zarzdy oraz partnerw w spkach portfelowych poprzez:

  • midzynarodow sie kontaktw
  • wasny fundusz private equity
  • wsptworzenie strategii komunikacyjnej z inwestorami
  • pomoc w przestrzeganiu zasad corporate governance
  • uatwianie dostpu do finansowania, dostpu do partnerw strategicznych, handlowych, do sieci dystrybucji, i/lub nowych rynkw

Spki portfelowe Top Consulting

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.