Sfinks Polska

sfinks Sfinks Polska to najwiksza firma restauracyjna z sektora casual dining w kraju i jedna z najwikszych w Europie. Spka zarzdza sieciami Sphinx, WOOK i Chopskie Jado, w ramach ktrych w Polsce dziaa 107 restauracji *. Najbardziej znan mark jest Sphinx - sie, ktra istnieje na rynku od 17 lat. Z kolei WOOK to jedyna w Polsce sieciowa restauracja oferujca oryginalne dania kuchni azjatyckiej. Chopskie Jado natomiast specjalizuje si w tradycyjnej kuchni polskiej, ktra cieszy si niesabnc popularnoci wrd Polakw i ktrej zawsze chtnie prbuj zagraniczni turyci. Wszystkie nasze sieci dziaaj w modelu franczyzowym. Sfinks Polska jest spk giedow, notowan na GPW od 2006 r.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.