WARSZTATY PRAWNE

 

PRAKTYCZNE WARSZTATY PRAWNE Z ZAKRESU RYNKU UBEZPIECZE I ZAGADNIE BANCASSURANCE
12 marca 2014, Warszawa

 

Z uwagi na cige zmiany legislacyjne dokonywane w prawie Polskim , stworzylimy dla Pastwa wyjtkowy projekt warsztatw dedykowanych wycznie dla brany ubezpieczeniowej i departamentw bankw wsppracujcych z tego typu instytucjami
Projekt prowadzi i certyfikowa bd przedstawiciele jednej z najbardziej znanej kancelarii na wiecie

GWNE TEMATY SPOTKANIA TO:

  • REKOMENDACJA U
  • KARTA PRODUKTU

 

Grzegorz Lenkiewicz
Kierownik Projektu
662051557

 

ADRESACI SZKOLENIA:
Przedstawiciele Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz Bankw w tym departamenty: sprzeday, strategii, rozwoju, prawne, rozwoju produktw, likwidacji szkd. W przypadku bankw przedstawiciele departamentw: bancassurance, ubezpiecze oraz jednostek wsppracujcych.

CO JEST NASZ PRZEWAG:
To i w odrnieniu od innych kancelarii nasi specjalici NIE BD CZYTA USTAW. W praktyczny sposb opowiedz jakie bezporednio maj one przeoenie na dziaalno Pastwa Instytucji. Prowadzcy rozumiej potrzeb dyskusji nad tematami a nie biernego ich odtwarzania i czytania.

 

pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.