Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziau w naszym nowym projekcie
PROWADZENIE POSTPOWANIA WYJANIAJCEGO W WYPADKU WYSTPIENIA NADUYCIA W PRZEDSIBIORSTWIE, 16-17 padziernika 2013 rok, w Warszawie


Kada firma moe pa ofiar naduycia i przestpstwa. Ale co zrobi w wypadku gdy zostao ju ono wykryte albo zachodzi podejrzenie o jego zaistnienie?  Jak waciwie przygotowa si do prowadzenia postpowania. Jaka  powinna by procedura dziaania w takim przypadku?. Na te i inne pytania znajdziecie Pastwo odpowiedz uczestniczc w naszym warsztacie .

Do udziau w programie zapraszamy:
Przedstawicieli dziaw: Compliance, Audytu, Bezpieczestwa IT, Prawnego oraz szeroko pojtej Kontroli Wewntrznej

Osoba odpowiedzialna za projekt:
Grzegorz Lenkiewicz , kierownik projektu - 662051557

Kady uczestnik warsztatu po jego zakoczeniu otrzyma imienny certyfikat jego ukoczenia.

W programie midzy innymi:

  • Niezbdne zapisy w regulacjach wewntrznych
  • Zasoby niezbdne do przeprowadzenia postpowania wyjaniajcego
  • Koncepcja realizacji postpowania wyjaniajcego
  • Ramowy plan prowadzenia postpowania wyjaniajcego
  • Charakterystyka poszczeglnych etapw postpowania wyjaniajcego
  • Postpowanie z materiaem dowodowym
  • Przesuchanie wiadkw i podejrzanych
  • Informatyka ledcza
  • Podsumowanie i wyciganie wnioskw
  • Raport z wewntrznego postpowania wyjaniajcego

pdf PROGRAM DO POBRANIA

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.