?Metodyka dziaa windykacyjnych w przedsibiorstwie z elementami zapyta  i przesucha?  
14 luty 2014, Millennium Plaza, Warszawa

 

 

Osoba Prowadzca:

Prokurator Marek Dydyszko, Zastpca Prokuratora Okrgowego w Bydgoszczy
Sprawuje bezporedni nadzr nad prac Wydziau V ledczego oraz Wydziau VI ds. Przestpczoci Gospodarczej

Kada firma moe pa ofiar naduycia. Ale co zrobi aby zabezpieczy si przed tego typu zdarzeniami? Jak prawidowo i zgodnie z liter prawa przygotowa si do prowadzenia dziaa windykacyjnych?.Jaka  powinna by procedura dziaania w takim przypadku?. Na te i inne pytania znajdziecie Pastwo odpowiedz uczestniczc w naszym warsztacie .

Do udziau w programie zapraszamy:

Przedstawicieli dziaw:

 • Windykacji
 • Controlingu
 • Kontroli Patnoci
 • Call Center
 • Prawnego


Osoba odpowiedzialna za projekt:
Grzegorz Lenkiewicz , kierownik projektu - 662051557
Kady uczestnik warsztatu po jego zakoczeniu otrzyma imienny certyfikat jego ukoczenia.

Program:

 • Windykacja w wietle prawa
 • Istota i cele dziaa windykacyjnych
 • Granice prawem dopuszczalnych dziaa windykacyjnych w wietle polskiego prawa karnego
 • Niebezpieczestwo naruszenia przepisw karnych w trakcie dziaa windykacyjnych
 • Warunki faktyczne i prawne bezpiecznych dziaa windykacyjnych
 • Sposoby i cele windykacji
 • rda informacji o majtku dunika i ich dostpno dla firm windykacyjnych
 • Osobowe rda wiedzy przydatnej w dziaalnoci windykacyjnej
 • Metody i techniki rozpyta i przesucha osb

 

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.