Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziau w naszym nowym projekcie:

Certyfikowany Ekspert ds. Metod i Technik Prowadzenia Przesucha i Rozpyta

Metody oraz techniki prowadzenia przesucha i rozpyta w celu uzyskania informacji w przedsibiorstwie
Warsztat prowadzony na podstawie metody FBI
31 marca, Warszawa 2014

 

Osoba Prowadzca:
Prokurator Marek Dydyszko, Zastpca Prokuratora Okrgowego w Bydgoszczy
Sprawuje bezporedni nadzr nad prac Wydziau V ledczego oraz Wydziau VI ds. Przestpczoci Gospodarczej

Kada firma moe pa ofiar naduycia.  Ale co zrobi aby zabezpieczy si przed tego typu zdarzeniami? Jak prawidowo i zgodnie z liter prawa przygotowa uzyska niezbdne informacje oraz przeprowadzi przesuchanie?. Jaka  powinna by procedura dziaania w takim przypadku?. Na te i inne pytania znajdziecie Pastwo odpowiedz uczestniczc w naszym warsztacie .

Do udziau w programie zapraszamy:
Warsztat skierowany jest do osb zajmujcych si wykrywaniem naduy w przedsibiorstwach oraz zwalczaniem przestpczoci. Osb  reprezentujcych departamenty bezpieczestwa i wymiar sprawiedliwoci, agencje detektywistyczne, urzdy kontroli skarbowej i finansowej jak rwnie dla biegych psychologw sdowych.

Osoba odpowiedzialna za projekt
Grzegorz Lenkiewicz , kierownik projektu - 662051557

Kady uczestnik warsztatu po jego zakoczeniu otrzyma imienny certyfikat jego ukoczenia.

Gwne zagadnienia:

  • Problematyka psychologii zezna
  • Zeznanie szczere
  • rda bdw zezna szczerych:
  • Motywy zezna nieszczerych
  • Taktyka przesuchania definiowana celem przesuchania  
  • Techniki przesucha
  • Przymus i groba w przesuchaniu
  • Granice dopuszczalnych zabiegw przy przesuchaniu  
  • Dokumentowanie czynnoci

 

pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.