PR korporacyjny
 • Zarzdzanie reputacj
 • Audyt i analiza wizerunku
 • Realizacja wewntrznych i zewntrznych strategii komunikacyjnych
 • Przygotowanie i wdroenie Corporate Identity
 • Budowanie relacji z organizacjami pozarzdowymi, liderami opinii oraz w obszarze B2B
 • Media relations:
 • budowanie polityki informacyjnej spki i zarzdzanie ni poprzez prowadzenie biura prasowego
 • organizacja konferencji, materiaw prasowych
 • opracowanie i wdroenie strategii social media
 • monitoring mediw oraz forw internetowych
 • monitoring aktywnoci konkurencji
 • Zarzdzanie sytuacj kryzysow - opracowanie scenariuszy kryzysowych
 • Tworzenie programw spoecznej odpowiedzialnoci biznesu (CSR)
 • Wdraanie strategii sponsoringowych
 • Organizacja eventw firmowych
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.