Poprzednie wydarzenia

 

audyt grupy
zarzadzanie plynnoscia
bcms
relacje V edycja
analiza stopy
produkty ubezp
mobilne
testy
icaap
przeksztalcanie autyt
compliance 2014
walidacja
prowadzenie przesluchan
postepowania przetargweII
kongres ubezpieczeniowy 2014
outsorsing w it
warsztaty prawne 2014
ceny transferowe IV
windykacja
audyt wewnetrzny
relacje inwestorskie IV
postepowania wyjasniajace II
postepowania przetargowe
zarzadzanie_ryzykiem_w_banku
warsztat_grafologiczny
rekomendacja_d
bancassurance_IV
kredyt_konsumencki_2013
modelowanie_ryzyka_operacyjnego
postepowanie_wyjasniajace
pranie_2013
rekomendacja_s
compliance_II
ceny_transferowe_III
kongres_ubezpieczeniowy
rating
naduzycia
bancassurance_II
zarzadzanie_kapitalem_ikw
ama
strefy_ekonomiczne
marketingII
rekrutacja
zarzadzanie_soba
compliance_2013
warsztaty_prawne
techniczno_prawne
6banking_summit
fatca
bancassurance2
ceny_transferowe2013
marketing_i_sprzedaz
adekwatnosc_kapitalowa
relacje_inwestorskie_II
pranie_2012_II
przestepczosc_ubezpieczeniowa
ryzyko_operacyjne_III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.