Oferta

ofertaOferujemy wszechstronne doradztwo finansowe zarwno dla polskich przedsibiorstw jak i midzynarodowych korporacji.

Nasze usugi obejmuj:

  • Doradztwo i obsuga transakcji na rynku kapitaowym
  • Doradztwo zwizane z emisj akcji i obligacji
  • Reprezentowanie zagranicznych przedsibiorstw w Polsce jak i za granic
  • Przygotowywanie raportw i analiz dotyczcych rynkw i sektorw gospodarki
  • Doradztwo przy IPO dla spek debiutujcych na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie
  • Doradztwo przy emisjach obligacji miejskich i korporacyjnych
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.