Ochrona rodowiska to temat, ktry ma kolosalny wpyw na strategiczne sektory gospodarki: energetyk wytwrcz, elektroenergetyk, bran paliwow oraz lotnictwo cywilne. Polska jest w tym roku szczeglnie zaangaowana w t problematyk, gdy ju w grudniu bdzie gospodarzem midzynarodowej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Rwnie nasze konferencje poruszaj wane aspekty dziaa na rzecz ochrony rodowiska. Uczestnicy konferencji, w trakcie prowadzonych dyskusji, maj moliwo poznawania regulacji prawnych dcych do zapewnienia jak najwikszej dbaoci o rodowisko i przykadw proekologicznych projektw podejmowanych przez przedsibiorstwa.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.