O NewConnect

New ConnectRynek NewConnect w swym głównym zmyśle przeznaczony ma być przede wszystkim dla firm dynamicznych, o krótkiej historii biznesowej, potrzebujących zastrzyku kapitału, niezbędnego do wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a więc w szczególności dla spółek:

  • w początkowej fazie rozwoju
  • poszukujących kapitału na poziomie od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych, a nawet większych
  • które reprezentują innowacyjne sektory gospodarki, oparte na aktywach niematerialnych, do których zaliczyć można m.in. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, energia alternatywna, nowoczesne usługi.
  • o przewidywanej kapitalizacji do ok. 20-40 mln złotych
  • z szansami na debiut na rynku regulowanym
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 1 240 000,00 złotych.