Wrd najbardziej popularnych rozwiza, ktre spka moe zaproponowa rwnolegle swoim klientom wymieni naley:

  • PRE-IPO/private equity, czyli dofinansowanie spki w okresie poprzedzajcym debiut (rodki mog by wykorzystane na finansowanie procesu debiutu, procesy przygotowawcze, transakcje kapitaowe ? w tym przejcia podmiotw)
  • Wsparcie Public i Investor Relations, zapewniajce przygotowanie spki do komunikacji z rynkiem kapitaowym
  • Wsparcie Partnerw ? dom maklerski, kancelaria prawna, audytor ? w zalenoci od zaawansowania procesu wchodzenia spki na rynek alternatywny
  • Plasowanie emisji wrd inwestorw instytucjonalnych i indywidualnych
  • Pena koordynacja procesu
  • Alternatywne formy rozlicze
  • Doradztwo inwestycyjne i managerskie przy innych procesach
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.