IBS Netshops.pl S.A. (dawne: Mobini S.A.)

mobini_newIBS Netshops.pl S.A. (dawne: Mobini S.A.) to spoeczno mobilna, do ktrej mona dotrze przez internet w telefonie komrkowym. Serwis umoliwia przechowywanie, wymienianie i dzielenie si plikami multimedialnymi pomidzy uytkownikami. Mobini.pl to take sie spoecznociowa skupiajca ludzi modych i otwartych na nowoczesne, komrkowe formy komunikacji. Strona Mobini.pl dostpna jest rwnie w wersji webowej.

Najwikszym akcjonariuszem Mobini S.A jest spka Top Consulting S.A., jedna z najbardziej dowiadczonych firm doradczo-inwestycyjnych w Polsce, ktra od 1993 r. aktywnie uczestniczy w yciu gospodarczym kraju oraz dziaa midzynarodowej arenie finansw i biznesu.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.