Mobiltek

MobiltekMobiltek powsta w poowie 2002 roku. Podstawowym obszarem dziaalnoci firmy jest agregacja usug SMS, na bazie ktrej Mobiltek wypracowa sobie istotny udzia w rynku i rozpoznawalno marki. Rwnolegle spka rozwija si w kierunku rozwiza IT, koncentrujc si na obszarze bankowoci mobilnej oraz patnoci mobilnych. Obecnie firma jest uznanym ekspertem w sektorze mobilnych usug finansowych. Oferowane rozwizania to zarwno produkty SMS gotowe do wdroenia w cigu kilku dni, jak i dedykowane aplikacje "szyte na miar", uwzgldniajce specyficzne potrzeby i wymagania klientw.

W oferowanych usugach wykorzystywane s technologie SMS, MMS, WAP, IVR, JavaPhone, STK oraz XHTML. Mobiltek jest rwnie autorem aplikacji dla platform Symbian, Windows Mobile oraz Apple (iPhone). Dla swoich klientw wykonuje take usugi programistyczne i integracyjne.

Firma koncentruje si na klientach z sektora biznesowego. Zesp Mobiltek stanowi specjalici w zakresie projektowania, wdraania oraz sprzeday produktw i usug sektora nowych technologii. Mobiltek jest laureatem wielu prestiowych konkursw i zdobywc licznych nagrd za innowacyjno technologiczn i kreacj.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.