• Niewielkie wymogi formalne i proste procedury dopuszczeniowe dla spek
  • Niewielkie koszty debiutu i notowa
  • Doskonaa ekspozycja firmy na inwestorw i partnerw biznesowych
  • Presti i renoma organizatora rynku
  • Promocja i rozpoznawalno firmy
  • kapita dugoterminowy bez koniecznoci jego spaty
  • Rozproszony akcjonariat
  • Informowanie akcjonariuszy poprzez komunikaty biece i okresowe
  • atwiejsza kontrola korporacyjna spki przez inwestora strategicznego
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.