Investor Relations
 • Budowanie wiadomoci marki firmy na rynku kapitaowym
 • Usprawnienie standardw spki ? zasady adu Korporacyjnego
 • Identyfikacj analitykw giedowych oraz przedstawicieli instytucji finansowych, zainteresowanych bran reprezentowan przez spk
 • Opracowanie i realizacj kompleksowych kampanii marketingowych, wspierajcych oferty publiczne i sprzeda akcji
 • Opracowanie prezentacji inwestorskich klienta na potrzeby premarketingu
 • Przygotowanie i realizacja road-shows w kraju i za granic
 • Opracowanie zawartoci merytorycznej serwisu inwestorskiego
 • Moderowanie profili spki w serwisach spoecznociowych
 • Organizowanie konferencji prasowych zwizanych z wejciem spki na gied
 • Organizowanie spotka z akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami
 • Obsug komunikacyjn fuzji i przej
 • Organizacja investor?s day
 • Plasowanie ekspertw spki w polskich mediach
 • Umoliwienie kontaktw analitykw i mediw z zarzdem/ spotkania 1:1
 • Conference-calls/ transmisje on-line z WZA
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.