Warsztat grafologiczny

WYKRYWANIE FASZERSTW w Dokumentacji oraz WARSZTATY GRAFOLOGICZNE
27-28 listopada 2013, Warszawa

 


Szanowni Pastwo,
w dobie wszechobecnych umw i podpisw zrodzia si potrzeba rozpoznawania i wykrywania naduy ktre mog si pojawi we wszelkiego rodzaju dokumentacji biznesowej.

Celem naszego programu jest zapoznanie Pastwa i przekazanie wiedzy z zakresu rozpoznawania autentycznoci dokumentw, najczstszych technik zabezpiecze stosowanych w dokumentach, faszerstw dokumentw, rozpoznawania pisma i prb jego podrobienia.
Uczestnik programu  bdzie zdobdzie wiedz umoliwiajc wstpn weryfikacj dokumentw ze wzgldw formalnych pod ktem moliwych naduy.

Osob szkolca bdzie dowiadczony trener, byy policjant zajmujcy si dziedzin fuszerstw i naduy w dokumentacji.

Warsztat skierowany jest do:
Osb  zajmujcych si weryfikacj autentycznoci dokumentw  i podpisw w tym: Dziaw: Kontrolingu, Audytu, Compliance, Bezpieczestwa, Zgodnoci, Sprzeday

W programie midzy innymi:

  • rodzaje pisma
  • faszerstwo pisma i podpisw
  • badanie i rozpoznawanie faszerstw
  • warsztaty ? wiczenia z zakresu badania pisma
  • rodzaje dokumentw
  • rodzaje faszerstw dokumentw
  • techniki faszerstw
  • sposoby badawcze faszerstw dokumentw


Prowadzcy: Micha Kafar
Emerytowany policjant, ostatnie trzy lata wydzia do walki z przestpczoci gospodarcz. Od 2010 roku biegy sdowy przy Sdzie Okrgowym w Piotrkowie Trybunalski z zakresu badania dokumentw i pisma. Od 2013 roku mediator sdowy przy Sdzie Okrgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Od 2009 wykadowca w Centrum Nauki i Biznesu ?AK? z zakresu psychologia, pedagogika.

Kierownik Projektu
Grzegorz Lenkiewicz
662051557

 

pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.