OUTSOURCING IT

 

OUTSOURCING IT W BANKACH
Warszawa, 24 marca 2014 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PASTWA DO WZICIA UDZIAU W NASZYM NOWY PROJEKCIE, KTREGO CELEM JEST WYJANIENIE KLUCZOWYCH  ASPEKTW OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W DZIAALNOCI BANKU.

 

Do udziale w programie zapraszamy:

 • Dyrektorw dziaw IT w bankach
  • ds. outsourcingu
  • Kontrolingu
  • Nadzoru i kontroli
  • Oceny ryzyka
  • Operacyjnych
  • Logistyki
  • Bezpieczestwa
  • Sprzeday
 • Koordynatorw  i Managerw projektw outsourcingowych w banku
 • Przedstawicieli firm  wiadczcych usugi w zakresie outsourcingu IT dla bankw.
 • Departamentw prawnych  w bankach, para-bankach

 

Wicej informacji udzieli Pastwu nasz dzia sprzeday pod numerem telefonu: 22 460 51 31

Kierownik Projektu
Grzegorz Lenkiewicz
662051557

W wypadku chci organizacji szkolenia wewntrznego prosimy o kontakt bezporednio z kierownikiem projektu

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.