AKADAMIA REKRUTACJI DLA MANAGERW
11-12 KWIETNIA 2013
SZKOLENIE PROWADZONE METOD WARSZTATOW, RZETELNA WIEDZA TRENERA


Do udziau w szkoleniu zapraszamy: Managerw rekrutujcych nowe osoby do swoich zespow, jak i rwnie przedstawicieli Dziau HR.

Uczestnicy szkolenia:

 • Podczas praktycznych wicze rozwin umiejtnoci komunikacyjne i uwiadomi sobie ich wag w procesie rekrutacji
 • Poznaj szereg metod gromadzenia potrzebnych informacji o kandydacie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i poza ni oraz dowiedz si, jak na ich podstawie podj waciw decyzj
 • Zapoznaj si z typowymi bdami popenianymi w rekrutacji, co pomoe im unikn ich w przyszoci
 • Uwraliwi si na kwesti budowania dobrego wizerunku firmy podczas rekrutowania pracownikw
 • Zdobd wiedz, ktra pozwoli im efektywniej wsppracowa z dziaem personalnym
 • Dokonaj autorefleksji na temat swoich mocnych i sabych stron w odniesieniu do prowadzenia rozmw i podejmowania trafnych decyzji rekrutacyjnych oraz zaplanuj swj rozwj
 • Wzmocni swoj motywacj do prowadzenia rozmw rekrutacyjnych dziki zdobytej wiedzy, nowym lub pogbionym umiejtnociom oraz dziki wymianie  dowiadcze z innymi managerami zaangaowanymi w rekrutacj.

Wybrane metody aktywizujce wykorzystywane na szkoleniu to:

 • Dyskusje zespou
 • wiczenia w parach
 • Mini-scenki
 • Kwestionariusze, testy psychologiczne i autoanaliza
 • Burze mzgu
 • Quizy
 • Prac warsztatow - opracowywanie przez grup wasnych narzdzi
 • Informacj zwrotn od uczestnikw i treneraSzanowni Pastwo,
projekt na ktry pragn Pastwa zaprosi powsta specjalnie dla osb, dla ktrych Rekruter to zawd rozwoju, gdzie stagnacja jest rzecz niebezpieczn. Wiedz to dobrze Ci, ktrzy pracuj w tym zawodzie od kilku dobrych lat. W dobie czsto agresywnej konkurencji midzy firmami, jako punkt newralgiczny, Rekruter jest umieszczony na styku wewntrznej i zewntrznej rzeczywistoci firmy, czuje e jest osob naprawd odpowiedzialn w swojej organizacji.
Dobrze zrekrutowane zespoy s podstaw dugotrwaego sukcesu firmy, a ze decyzje rekrutacyjne s powodem ogromnych kosztw - dlatego kadra menederska coraz czciej szkoli si z prowadzenia rozmw rekrutacyjnych. Jeli i Ty troszczysz si o dobry dobr kapitau ludzkiego, w ktry bdziesz inwestowa swj czas i swoje aspiracje, we udzia w szkoleniu ?Akademia rekrutacji dla Managerw?.

Serdecznie zapraszam do udziau w naszym szkoleniu i jak zawsze w przypadku dodatkowych pyta pozostaj do Pastwa dyspozycji.

Pozdrawiam,
Karolina Doda
Kierownik Projektu

pdf PROGRAM DO POBRANIA

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.