PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 stycznia 2013 09:19

sun_logoTop Consulting S.A. informuje o sprzeday znaczcego pakietu ok. 1,5 miliona akcji w transakcji poza sesyjnej spki Suntech S.A. W powyszej transakcji Top Consulting S.A. oraz osoby fizyczne powizane z nasz firm sprzeday wszystkie posiadane przez siebie akcje spki Suntech S.A. po cenie znacznie wyszej ni aktualna wycena akcji tej spki na rynku NewConnect. Cakowity zwrot z inwestycji Top Consulting S.A. w Suntech S.A. przekroczy 25 % w skali roku.

Obecnie na etapie finalizacji jest kilka inwestycji portfelowych w atrakcyjne spki o ktrych w najbliszym czasie poinformujemy.

Ponadto, zachcamy do zapoznania si z ponisz informacj prasow:
http://inwestycje.pl/new_connect/NewConnect.-Zarzad-Suntech-kupuje-akcje-spolki-od-funduszu-VC;189097;0.html

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.