PDF Drukuj Email
wtorek, 10 maja 2011 14:27

ipo_logoMobini.pl - pierwsza w Polsce mobilna spoeczno internetowa zadebiutuje na rynku NewConnect na przeomie maja i czerwca 2011 roku. Spce udao si uzyska 1,8 mln z podczas prywatnej emisji akcji.

- Zainteresowanie akcjami Mobini byo znacznie wiksze ni si spodziewalimy. W trakcie private placement doszo do redukcji zlece, poniewa emisj zainteresowa si inwestor strategiczny, czyli firma Hyperion S.A. W rezultacie Hyperion obj 20 proc. akcji Mobini, co stanowio 70 proc. caej emisji ? mwi Robert Dziubowski, przewodniczcy rady nadzorczej Mobini S.A oraz prezes Top Consulting S.A., jednego z najwikszych akcjonariuszy Mobini.

Spce udao si uzyska z emisji 1,8 mln z, przy cenie 4,5 z za jedn akcj. Kapita ten zostanie przeznaczony przede wszystkim na akwizycj innych serwisw internetowych zwizanych z tematyk internetu mobilnego oraz telefonii komrkowej. Reszta rodkw bdzie wykorzystana na zatrudnienie wysokiej klasy specjalistw oraz promocj serwisu Mobini.pl.

Wicej na stronie www.ipo.pl

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.