PDF Drukuj Email
wtorek, 30 listopada 1999 00:00

suntechGiedowy Suntech S.A., producent systemw IT dla telekomunikacji, podpisa umow z Milmex Systemy Komputerowe sp. z o.o. na dostaw Systemu Billingowego, CRM i Workflow dla nowej, wieloregionalnej sieci NetMaks, jednego z najwikszych przedsiwzi w Europie w obszarze wdraania technologii 4G WiMAX Mobile.

W ramach umowy Suntech dostarczy System Billingowy, CRM i Workflow oraz zintegruje procesy biznesowe i techniczne z rozwizaniami wykorzystywanymi w Milmex. Oprcz standardowych usug telefonicznych i dostpu do szerokopasmowego Internetu system Suntech posuy do rozlicze i aktywacji innowacyjnych serwisw Milmex, takich jak np. monitoring obiektw i dostawa spersonalizowanych reklam.

Wraz z podpisaniem umowy, Suntech zosta kluczowym dostawc rozwiza informatycznych dla Milmex i zarazem integratorem infrastruktury sieciowej operatora. Wdroenie systemu jest kontynuacj wczeniejszej wsppracy polegajcej na dostawie infrastruktury dla Centralnego Punktu Sieci oraz jej integracj z sieci WiMAX. Jest to zarazem drugie wdroenie w Polsce (obydwa realizowane przez Suntech) pozwalajce na zarzdzanie abonentami sieci WiMAX i automatyczn aktywacj (provisioning) usug dostarczanych klientom.

Przeczytaj cay artyku

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.