PDF Drukuj Email
czwartek, 17 marca 2011 13:47

Money.plKurs akcji spki Terra, zajmujcej si kompleksowym outsourcingiem procesw i usug marketingowych, wzrs o 5 proc. do 2,10 z na czwartkowym debiucie na NewConnect.

Terra to 213-ta spka notowana na alternatywnym rynku warszawskiej GPW i 29-ta, ktra zadebiutowaa na nim w tym roku. Po godzinie 11:32 kurs wynosi 2,01 z, czyli o 0,5 proc. wicej wobec ceny odniesienia. Obrt wynis 3,4 tys. zotych.

Przed debiutem giedowym spka przeprowadzia ofert prywatn, w ktrej 20 inwestorw objo 571.700 akcji serii B; spka pozyskaa 1,14 mln z. Oferta obja te 149.800 akcji, sprzedawanych przez gwnego akcjonariusza i prezesa spki Andrzeja Marciniaka. Akcje zostay objte przez 11 inwestorw, take po cenie 2 zotych.

Przeczytaj cay artyku na stronie Money.pl

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.