Manager ds. Relacji Inwestorskich

 

III Edycja Projektu
Certyfikowany Manager ds. Relacji Inwestorskich
30 stycznia 2014r., Warszawa

 

Szanowni Pastwo,
naszym gwnym celem jest przygotowanie Pastwa do dziaa, ktre maj na celu zbudowanie i utrzymanie dugofalowych relacji inwestorskich Jestemy przekonani,  e przygotowany przez nas i naszych partnerw program speni te oczekiwania  i umoliwi wyniesienie maksimum niezbdnej, owocnej wiedzy.

Gorco zachcam  do zapoznania si z programem naszego kursu a w  wypadku jakichkolwiek pyta pozostaj do  dyspozycji,

Serdecznie pozdrawiam,
Grzegorz Lenkiewicz
kierownik projektu
662051557

 

Uczestnicy zdobd wiedz i umiejtnoci z zakresu:

  • Zarzdzania procesem komunikacji z rynkiem kapitaowym.
  • Informacji poufnych
  • Metod  wyceny spek przez inwestorw
  • Dziaa Managera RI w obliczu sytuacji kryzysowej w spce ( wrogie przejcia, fuzje, upado)
  • Relacji Inwestorskich z inwestorami indywidualnymi

Program dedykowany jest dla:

Dyrektorw i Managerw  odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, dziaw ekonomicznych, prawnych, osb zajmujcych si szeroko pojtym marketingiem i PR, dyrektorw finansowych, przedstawicieli spek bdcych na GPW i NewConnect  oraz pozostaych organizacji majcych styczno z rynkiem kapitaowym.

 

pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.