Certyfikowany ekspert rynkw kapitaowych i relacji inwestorskich
12 czerwca 2014, Warszawa

 

Szanowni Pastwo,
Serdecznie zapraszam do udziau w kolejnej edycji programu, ktrego celem jest przygotowanie Pastwa do dziaa, ktre maj na celu zbudowanie i utrzymanie dugofalowych relacji inwestorskich Jestemy przekonani,  e przygotowany przez nas i naszych partnerw program speni te oczekiwania  i umoliwi wyniesienie maksimum niezbdnej wiedzy.

Grzegorz Lenkiewicz
kierownik projektu
662051557

 

Osoby Prowadzce:

  • Andrzej Mikosz - Radca prawny, b. Minister Skarbu Pastwa obecnie Partner, K&L Gates, Warszawa
  • Micha Stopka - Prezes Zarzdu, ABA Consulting

 

Uczestnicy zdobd wiedz i umiejtnoci z zakresu:

  • Zarzdzania procesem komunikacji z rynkiem kapitaowym.
  • Informacji poufnych
  • Metod  wyceny spek przez inwestorw
  • Dziaa Managera RI w obliczu sytuacji kryzysowej w spce ( wrogie przejcia, fuzje, upado)
  • Relacji Inwestorskich z inwestorami indywidualnymi

 

Program dedykowany jest dla:
Dyrektorw i Managerw  odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, dziaw ekonomicznych, prawnych, osb zajmujcych si szeroko pojtym marketingiem i PR, dyrektorw finansowych, przedstawicieli spek bdcych na GPW i NewConnect  oraz pozostaych organizacji majcych styczno z rynkiem kapitaowym.

 

W wypadku chci uczestnictwa prosimy o kontakt z naszym dziaem sprzeday:

Patrycja Sociska

tel: +4822 460 51 33
fax: +4822 460 51 29

 

 

pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM

 

PARTNER PROJEKTU

Michal Stopka

 

PATRON MEDIALNY

NC info

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.