ZARZDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM III edycja


17-18 padziernika 2012 r.

Do udziau zapraszamy:

  • Czonkw zarzdu
  • Dyrektorw pionu ryzyka
  • Dyrektorw departamentu ryzyka operacyjnego
  • Menederw ryzyka kredytowego
  • Pracownikw departamentu compliance
  • Audytorw
  • Analitykw

SPONSOR

deloitte

PARTNER

BSB_logo

WYSTAWCA

ONT

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.