ZARZDZANIE RYZYKIEM W BANKU KOMERCYJNYM (WG BASEL III)
9-10 grudnia 2013, Warszawa

 


Obowizkowe dla bankw nowe wymogi adekwatnoci kapitaowej (wg Basel III) zmieniy sposb prowadzenia biznesu bankowego. Basel III zmieni sposb podejcia do ryzyka w banku i mia za zadanie uodporni banki na okoliczno: utraty pynnoci, utraty wartoci i wreszcie niewypacalnoci.
Celem warsztatu jest omwienie gwnych narzdzi zarzdzania ryzykiem w banku komercyjnym, zgodnych z Basel III.

Uczestnik zdobdzie wiedz i umiejtnoci z zakresu:

  • Identyfikacji ryzyka w banku z punktu widzenia A&LM oraz P&L oraz sposb zarzdzania ryzykiem
  • Ujawniania informacji o ryzyku w banku w sprawozdaniu finansowym banku (wg MSSF) ? ocena skutecznoci zarzdzania ryzykiem w banku


Do udziau w programie zapraszamy:
Dyrektorw, menaderw oraz specjalistw-analitykw z obszaru zarzdzania ryzykiem, zarzdzania aktywami i pasywami, planowania i kontrolingu oraz pracownikw departamentu audytu wewntrznego.

Wicej szczegw znajdziecie Pastw na broszurze informacyjnej ? link poniej

Pozdrawiam
Grzegorz Lenkiewicz
Kierownik Projektu
662051557

 

pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.