Wykrywanie Naduy i Identyfikacja Ryzyka w Przedsibiorstwie
20-21 Maja 2013,Warszawa


Szanowni Pastwo,
Budowa sprawnie dziaajcych departamentw kontroli i nadzoru to jedno z podstawowych zada, jakim musz sprosta wspczesne przedsibiorstwa.

W cigu kilku ostatnich lat, jednostkom tym przyszo zmierzy si z wieloma wyzwaniami, ktre wymusio najnowsze ustawodawstwo, Wsplnota Europejska oraz sam rynek.

Celem naszego spotkania jest skonfrontowanie i skoordynowanie dziaa Departamentw majcych wpyw identyfikacj ryzyka oraz wykrywanie szeroko pojtych naduy wewntrz spki. Waciwa ich identyfikacja jest podstaw prawidowego dziaania kadej firmy jak rwnie w znacznym stopniu wpywa na jej rentowno oraz wizerunek zewntrzny i wewntrzy.

Serdecznie zapraszam do zapoznania si z zagadnieniami spotkania w wypadku dodatkowych pyta pozostaj do Pastwa dyspozycji

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Lenkiewicz
Kierownik Projektu
662051557

Adresaci spotkania:

Czonkw zarzdw, Dyrektorw, Managerw, Specjalistw departamentw:
Bezpieczestwa,  Ryzyka Operacyjnego, Audytu, Controlingu, Finansw, IT, Zarzdzania Projektami, Zarzdzania acuchem Dostaw oraz wszystkie osoby odpowiadajce za bezpieczestwo i zapewnienie zgodnoci dziaania spki z obowizujcymi przepisami prawa.

Najwaniejsze zagadnienia:

 • Tworzenie systemu polityki Anty - Fraudowej w przedsibiorstwie
 • Zarzdzanie Ryzykiem Naduy w przedsibiorstwie
 • Efektywny proces przeprowadzania kontroli wewntrz firmy w wypadku wykrycia naduycia
 • Procedury i narzdzia wspierajce prewencj oraz wykrywanie przestpstw i naduy w przedsibiorstwach
 • Aspekty prawne kontroli wewntrznej i zewntrznej w przedsibiorstwie
 • Analiza zagroe przechwytu danych z urzdze mobilnych
 • Badanie dokumentacji finansowej i dokumentw pod ktem naduy, faszerstw danych, manipulacji ksigami rachunkowymi
 • Kontrola organw antymonopolowych w przedsibiorstwie
 • Monitoring dziaa pracownikw
 • Analiza Pisma Rcznego- jak nie da si oszuka? - Warsztaty Grafologiczne
 • Audyt wewntrzny i jego zadania w przedsibiorstwie w wietle wykrywania moliwych naduy

pdf PROGRAM DO POBRANIA

PATRONAT MERYTORYCZNY

fraudit

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.