Ryzyko Operacyjne & Ryzyko Compliance & Audyt II edycja

II Edycja Seminarium Branowego Ryzyko Operacyjne & Ryzyko Compliance & Audyt
25-26 wrzenia 2013
Teoria i Praktyka przy jednym stole


Szanowni Pastwo,
Serdecznie zapraszam na II odson pilotaowego projektu Ryzyko Operacyjne & Ryzyko Compliance & Audyt, gdzie zaproszeni przez nas eksperci z rynku przybli Pastwu specyfik dziaa tych oto dziaw.

Budowa sprawnie dziaajcych departamentw kontroli i nadzoru to jedno z podstawowych zada, jakim musz sprosta wspczesne Instytucje Finansowe.
W cigu kilku ostatnich lat, jednostkom tym przyszo zmierzy si z wieloma wyzwaniami, ktre wymusio najnowsze ustawodawstwo i Wsplnota Europejska.
Celem naszego II ju  spotkania jest skonfrontowanie i skoordynowanie dziaa Departamentw Compliance, Ryzyka Operacyjnego i Audytu. Waciwa wsppraca pomidzy tymi departamentami jest podstaw prawidowego dziaania kadej z instytucji.
Serdecznie zapraszam do zapoznania si z zagadnieniami naszego spotkania a w wypadku dodatkowych pyta pozostaj do Pastwa dyspozycji
Pozdrawiam
Grzegorz Lenkiewicz
Kierownik projektu
662051557

Uczestnicy zdobd wiedze i umiejtnoci z zakresu:

 • Z zakresu niezbdnej koordynacji na linii Compliance, Ryzyko Operacyjne i Audyt
 • Uzyskaj moliwo uczestniczenia w ywej dyskusji z czoowymi ekspertami na rynku Polskim
 • Prowadzcy, zapoznaj suchaczy z najnowszymi trendami i zmianami prawnymi majcymi wpyw na Pastwa codzienn prac


Do udziau w projekcie zapraszamy:

 • Prezesw Zarzdw, Czonkw Zarzdw Instytucji Finansowych
 • Dyrektorw, Menaderw, Specjalistw ds. Compliance, AML, Ryzyka Operacyjnego, Audytu, Finansw, Sprawozdawczoci
 • Przedstawicieli dziaw prawnych, kontroli, bezpieczestwa, naduy oraz wszystkie osoby czynnie zainteresowane poszerzeniem wiedzy w tym zakresie

pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM

PATRONI MEDIALNI

BANK_aleBank

CIG_08_2013

II Edycja Seminarium Branowego Ryzyko Operacyjne & Ryzyko Compliance & Audyt
25-26 wrzenia 2013
Teoria i Praktyka przy jednym stole


Szanowni Pastwo,
Serdecznie zapraszam na II odson pilotaowego projektu Ryzyko Operacyjne & Ryzyko Compliance & Audyt, gdzie zaproszeni przez nas eksperci z rynku przybli Pastwu specyfik dziaa tych oto dziaw.

Budowa sprawnie dziaajcych departamentw kontroli i nadzoru to jedno z podstawowych zada, jakim musz sprosta wspczesne Instytucje Finansowe.
W cigu kilku ostatnich lat, jednostkom tym przyszo zmierzy si z wieloma wyzwaniami, ktre wymusio najnowsze ustawodawstwo i Wsplnota Europejska.
Celem naszego II ju  spotkania jest skonfrontowanie i skoordynowanie dziaa Departamentw Compliance, Ryzyka Operacyjnego i Audytu. Waciwa wsppraca pomidzy tymi departamentami jest podstaw prawidowego dziaania kadej z instytucji.
Serdecznie zapraszam do zapoznania si z zagadnieniami naszego spotkania a w wypadku dodatkowych pyta pozostaj do Pastwa dyspozycji
Pozdrawiam
Grzegorz Lenkiewicz
Kierownik projektu
662051557

Uczestnicy zdobd wiedze i umiejtnoci z zakresu:

 • Z zakresu niezbdnej koordynacji na linii Compliance, Ryzyko Operacyjne i Audyt
 • Uzyskaj moliwo uczestniczenia w ywej dyskusji z czoowymi ekspertami na rynku Polskim
 • Prowadzcy, zapoznaj suchaczy z najnowszymi trendami i zmianami prawnymi majcymi wpyw na Pastwa codzienn prac


Do udziau w projekcie zapraszamy:

 • Prezesw Zarzdw, Czonkw Zarzdw Instytucji Finansowych
 • Dyrektorw, Menaderw, Specjalistw ds. Compliance, AML, Ryzyka Operacyjnego, Audytu, Finansw, Sprawozdawczoci
 • Przedstawicieli dziaw prawnych, kontroli, bezpieczestwa, naduy oraz wszystkie osoby czynnie zainteresowane poszerzeniem wiedzy w tym zakresie

pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.