REKOMENDACJA D

REKOMENDACJA D
18 LISTOPADA 2013, WARSZAWA

Szanowni Pastwo,
w zmieniajcym si wiecie IT dostosowanie si do wymaga regulacyjnych jest wyzwaniem z ktrym menederowie IT w bankowoci mierz si kadego dnia. Wykorzystanie standardw i najlepszych praktyk, takich jak COBIT, staje si koniecznoci w celu zapewnienia najlepszej przewagi biznesowej przy wsparciu profesjonalnego IT. Na szkoleniu przedstawione zostan z jednej strony wymagania Rekomendacji D, a z drugiej - standardy i zalecane mechanizmy kontrolne, ktre s narzdziami zapewnienia profesjonalnego, niezawodnego i bezpiecznego IT.

Do uczestnictwa w programie zapraszamy przedstawicieli:
szczebla kierowniczego oraz zarzdczego w bankach, odpowiadajcych za IT, bezpieczestwo, analiz, ryzyka, compliance oraz szeroko pojty audyt i kontrol.

W tym

  • czonkw Zarzdw odpowiedzialnych za IT,
  • dyrektorw IT,
  • kadr managersk odpowiadajc za zarzdzanie bezpieczestwem,
  • kadr managersk odpowiadajc za zarzdzanie ryzykiem,
  • oficerw zarzdzania zgodnoci (compliance),
  • audytorw, nie tylko informatycznych.


Serdecznie zapraszam do zapoznania si z programem warsztatu

Pozdrawiam
Grzegorz Lenkiewicz
Kierownik Projektu
662051557

pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.