SERDECZNIE ZAPRASZAMY PASTWA DO WZICIA UDZIAU W NASZYM NOWY PROJEKCIE, KTREGO CELEM BDZIE NPRZEPROWADZENIE ANALIZY OBOWIZKW STAWIANYCH PRZED KOMRKAMI KONTROLI WEWNTRZNEJ ORAZ PRZEKSZTACANIE ICH W SPRAWNIE DZIAAJCE KOMRKI AUDYTORSKIE.
14 kwietnia, Warszawa

 


Profil uczestnikw

Do udziau w projekcie zapraszamy w szczeglnoci:

 • Pracownikw departamentw  audytu,  controlingu oraz bezpieczestwa
 • Osoby odpowiedzialne za zarzdzanie, projektowanie i przeprowadzanie kontroli  w organizacji
 • Analitykw odpowiedzialnych za procesy kontrolne
 • Kontrolerw wewntrznych

 

Zakres programowy

 • Kontrola wewntrzna na przykadzie BS
 • Kontrola wewntrzna w nowych rekomendacjach nadzoru
 • Audyt i kontrola ? podobiestwa i rnice
 • Narzdzia i techniki kontroli ktre mog by wykorzystane w audycie
 • Jak powinnimy transformowa kontrol na audyt w BS
 • Kontrola i audyt ? mapowanie i ewolucja (kolejno dziaa jest wana)
 • Standardy audytu
 • Relacje midzy kontrol instytucjonaln i funkcjonaln
 • Wymogi nadzoru w zakresie
 • Zarzdzanie ryzykiem
 • Typy audytw
 • Narzdzia i techniki audytorskie
 • Planowanie i sprawozdawczo ? krok po kroku
 • Wykonywanie zadania audytu
 • Zadania zapewniajce i doradcze ? typy, rnice, opis
 • Kontrola i nadzr nad pracownikami outsourcingu

 

W wypadku chci uczestnictwa bd realizacji szkolenia wewntrznego prosimy o kontakt z kierownikiem projektu pod poniej podanym numerem telefonu

Grzegorz Lenkiewicz
662-051-557
Kierownik Projektu

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.