Postpowania Przetargowe w Biznesie & FRAUDY
10 grudnia 2013, Warszawa

 

Kada firma moe pa ofiar naduycia i przestpstwa. Postpowanie przetargowe s jednym z obszarw gdzie najczciej dochodzi do tego typu zdarze. Nasz warsztat przygotuje Pastwa  w jaki sposb przygotowa si do prowadzenia przetargu . Jaka  powinna by procedura dziaania i elementy skadowe. Na te i inne pytania znajdziecie Pastwo odpowiedz uczestniczc w naszym warsztacie .
Program w caoci prowadzony bdzie przez dowiadczonego trenera .

Do udziau w programie zapraszamy:
Przedstawicieli dziaw: Compliance, Audytu, Bezpieczestwa , Prawnego oraz szeroko pojtej Kontroli Wewntrznej

Osoba odpowiedzialna za projekt
Grzegorz Lenkiewicz , kierownik projektu - 662051557

 

Kady uczestnik warsztatu po jego zakoczeniu otrzyma imienny certyfikat jego ukoczenia. Projekt certyfikuje firma Top Consulting S.A.

 

W programie midzy innymi:

  • Przetargi, ryzyka
  • Ryzyka podczas przygotowywania przetargu
  • Przeprowadzenie przetargu
  • Rozstrzygnicie przetargu i nadzr nad jego realizacj

Prowadzenie:

Piotr Chmiel, CISA, CIA, CRMA, Kierownik Dziau Zarzdzania Zgodnoci, T-Mobile Polska S.A, Polska Telefonia Cyfrowa

 

pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.