Najnowsze zmiany w wietle nowelizacji  Ustawy o kredycie konsumenckim
28 padziernika 2013 rok, Warszawa

Do wsppracy przy projekcie zaproszeni zostali przedstawiciele najwikszych kancelarii prawnych zajmujcych si zagadnieniem Kredytu Konsumenckiego w tym:
Dentons
Hogan Lovells
FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz
Aneta Ciechowicz Jaworska, Kancelaria Radcy Prawnego


Celem naszego wrzeniowego spotkania bdzie  przedstawienie regulacji prawnych okrelajcych zasady zawierania umw o kredyt konsumencki z uwzgldnieniem zmian wynikajcych z nowej Ustawy o kredycie konsumenckim.

Do udziau w konferencji zapraszamy przedstawicieli bankw
i innych instytucji udzielajcych kredytw, w szczeglnoci
pracownikw departamentw:

 • Bankowoci detalicznej
 • ds. kredytw
 • Prawnych
 • Compliance
 • Rozwoju produktw
 • Sprzeday i marketingu
 • Consumer finance
 • Ryzyka kredytowego

oraz firm poredniczcych w udzielaniu kredytw i rzecznikw konsumentw.

Najwaniejsze zagadnienia:

 • Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszajca zbiorowe interesy konsumentw
 • Kredyt wizany
 • Formularz informacyjny przed zawarciem umowy
 • Roczna rzeczywista stopa oprocentowania RRS0. Analiza systemowa
 • Reklama kredytw. Jak reklamowa w dozwolony sposb produkty kredytowe

 

pdf PROGRAM DO POBRANIA

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.