Najnowsze zmiany w Rekomendacji S

Najnowsze zmiany w Rekomendacji S - Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2013, w zakresie zarzdzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie
Termin projektu:
30 wrzenia, 2013 r. Warszawa

Do udziau w programie zapraszamy:

  • Przedstawicieli audytu oraz kontroli wewntrznej w instytucjach finansowych
  • Porednikw/doradcw zajmujcych si przyznawaniem kredytw oraz sporzdzaniem ofert kredytowych
  • Kadr kierownicz odpowiedzialn za rozwj linii kredytowej w Bankach
  • Nowa Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego ma na celu umoliwienie prowadzenia przez banki zrwnowaonej dziaalnoci w obszarze kredytw zabezpieczonych, przy zachowaniu niezbdnego poziomu bezpieczestwa i jednoczesnym wzmocnieniu pozycji kredytobiorcy poprzez transparentne relacje z bankiem.


W programie:

  • Rekomendacja S ? zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy,  zaoenia, aspekty prawne, wpyw tej rekomendacji na rynek , rozdzielenie Rekomendacji S  i T, wskanik DTL  i VTL ? zmiany, okres spaty kredytu,
  • Wzmocnienie Bezpieczestwa i Ochrony Klienta ? wpyw rekomendacji S na sytuacje klienta banku, obowizki banku wobec klienta, zwikszenie wiadomoci ryzyka po stronie klienta, ograniczenie kredytowania w obcych walutach.
  • Ryzyko dla bankw w przypadku niestosowania Rekomendacji S.
  • Rekomendacja J ? jako konsekwencja Rekomendacji S ? zaoenia Rekomendacji J, obowizki bankw z tym zwizane.


Kierownicy Projektu
Grzegorz Lenkiewicz
662051557

Osoba kontaktowa
Patrycja Sociska
Specjalista ds. sprzeday
22 460 51 33

pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.