KONFERENCJA
MARKETING I SPRZEDA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
27-28 listopada 2012 r.,  Rezydencja Belweder ? Klonowa, WarszawaW czasach rosncej konkurencji na rynku finansowym istotnym jest skoncentrowanie dziaa, majcych na celu stworzenie odpowiedniego obrazu banku, zapewnienie mu zaufania oraz pozyskanie klientw. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii oraz Internetu nastpi drastyczny zwrot w prowadzeniu komunikacji oraz w zarzdzaniu relacjami z klientem. Nowoczesne narzdzia wsppracy klienta z bankiem umoliwiaj elastyczny sposb komunikacji w zakresie obsugi bankowej oraz pozwalaj efektywnie generowa zyski w instytucjach finansowych.

Czy wiesz, zatem jak wykorzysta dostpne technologie i przeku je w realne zyski dla Twojej firmy?

Serdecznie zapraszamy do udziau w konferencji, ktra bdzie najlepsz okazj by posucha rad specjalistw.

SPONSORZY

Software_Mind_300

Atena 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.