Estymacja, walidacja i wykorzystanie modeli ratingowych parametru PD

Estymacja, walidacja i wykorzystanie modeli ratingowych parametru PD

(Probability of Default)

6-7 czerwca, 2013 r., Warszawa
Do udziau w szkoleniu zapraszamy:

 • Menederw oraz pracownikw departamentw ryzyka odpowiedzialnych za budow modeli ratingowych i scoringowych,
 • Menederw oraz pracownikw jednostki walidacyjnej,
 • Osb nadzorujcych i odpowiadajcych za prace analityczne wykonywane w podlegych jednostkach ryzyka,
 • Pracownikw zespow projektowych zajmujcych si wdroeniem rozwiza metody IRB,
 • Menederw oraz pracownikw jednostek audytu wewntrznego, zajmujcych si przegldem modeli ratingowych i scoringowych

Gwne zagadnienia:

 • Wprowadzenie do budowy modeli ratingowych
 • Walidacja modelu: jakociowa i ilociowa
 • Wstpny etap budowy modelu
 • Budowa moduu ilociowego
 • Budowa moduu jakociowego dla klientw korporacyjnych
 • Kalibracja modelu PD

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.