Certyfikowany Manager ds. Bancassurance, IV edycja

Certyfikowany Manager ds. Bancassurance
14-15 listopada 2013 roku, Warszawa


Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziau w  IV ju odsonie cyklicznego projektu Certyfikowany Manager ds. Bancassurance, ktry odbdzie si w dn. 14-15 listopada 2013roku.

Tegoroczny program obejmie:

 • Oczekiwania klientw bankowych wobec produktw ubezpieczeniowych na 2013/2014
 • Metody przeprowadzania bada jakociowych produktw bancassurance
 • Budowa produktw w ujciu demograficznym
 • Metody minimalizowania ryzyka wprowadzenia nowego produktu na rynek
 • Zarzdzanie wewntrzn i zewntrzna sieci sprzeday w ujciu dystrybucji produktw czonych
 • Analiza proponowanych zmian otoczenia regulacyjnego w kontekcie ustaw, rozporzdze w zakresie bankowoci  i ubezpiecze na rynku Polskim na tle wytycznych skierowanych przez ZBP i PIU do KNF-u
 • Tworzenie kompleksowej strategii zarzdzania ryzykiem dla produktw bancassurance
 • Ubezpieczenia Indywidualne & ubezpieczenia grupowe
 • Moliwoci wykorzystania ubezpiecze typu bancassurance w bankowoci dla maych i rednich przedsibiorstw
 • Jak budowa przekaz marketingowy biorc pod uwag e nie s to produkty dla kadego?


Do kogo skierowany jest nasz projekt:

 • Przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych oraz bankw zajmujcych si zagadaniem Bancassurence a w szczeglnoci:
 • Dyrektorw, Menaderw , specjalistw ds. bancassurance
 • Dyrektorw, Menaderw, specjalistw ds. produktw
 • Dyrektorw, Menaderw, specjalistw ds. sprzeday
 • Dyrektorw, Menaderw, specjalistw ds. ubezpiecze indywidualnych i grupowych
 • Przedstawicieli dziaw prawnych
 • Przedstawicieli firm brokerskich
 • Wszystkich osb pragncych uzyska niezbdn wiedz w tym zakresie


Kierownik Projektu
Grzegorz Lenkiewicz
662051557

pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM

 

PATRONI MEDIALNI

BANK_aleBank

CIG_08_2013

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.