BCMS

 

SYSTEM ZARZDZANIA CIGOCI DZIAANIA
12 CZERWCA 2014, WARSZAWA

 


Cel Szkolenia
Uczestnicy szkolenia zostan zapoznani z Systemem Zarzdzania Cigoci Dziaania w oparciu o praktyczne dowiadczenia prowadzcego. Uczestnicy bd mieli take okazj do podjcia dyskusji i wymiany wasnych dowiadcze odnonie zarzdzania cigoci dziaania.

 

Profil Uczestnikw

 • Pracownicy Departamentw odpowiedzialnych Zarzdzanie Cigoci Dziaania
 • Pracownicy Departamentw odpowiedzialnych za komunikacj kryzysow
 • Kierujcych jednostkami organizacyjnymi o znaczeniu krytycznym dla organizacji

Uczestnicy zdobd wiedz i umiejtnoci z zakresu:

 • Zarzdzana ryzykiem operacyjnym w ujciu BCM
 • Tworzenia BCMS
 • Tworzenia i zakresu regulacji BCM w organizacji
 • Tworzenia dokumentw na potrzeby BCMS
 • Lokalizacji zapasowych
 • Testowania
 • Zarzdzania kryzysowego
 • Nadzoru nad jakoci usug IT (wykonanie SLA)
 • czynnikw zagroe dla BCMS

 

Kierownik Projektu
Grzegorz Lenkiewicz
662-051-557

W wypadku chci uczestnictwa w projekcie oraz uzyskania penego zakresu szkolenia, prosimy o kontakt z naszym dziaem sprzeday
Monika Kielczyk
22 460 51 32

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.