Przygotowujc konferencje z zakresu sektora finansowego wychodzimy z zaoenia, e stabilno finansowa kraju jest jednym z najwaniejszych elementw jego bezpiecznego i zrwnowaonego rozwoju. Konferencje dla sektora finansowego powicone s gwnie obszarom zwizanym z zarzdzaniem ryzykiem i wpywem polityki monetarnej na funkcjonowanie gospodarki oraz technicznym aspektom sektora bankowego.

W uznaniu wysokiego poziomu merytorycznego naszych konferencji Narodowy Bank Polski niejednokrotnie obejmowa nad nimi patronat. Docenieniem i uznaniem naszych szkole finansowych byo powierzenie nam w latach 2005-2006 prowadzenia i organizacji projektw szkoleniowych dla Centrum Szkolenia Nadzoru Bankowego (TIBS), znajdujcego si w strukturach Narodowego Banku Polskiego.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.