Farmacja
Gdzie przepisy cz si z praktyk

Nasze konferencje, seminaria i warsztaty poruszaj najbardziej aktualne i wane zagadnienia z obszaru przepisw prawa farmaceutycznego, jego prawidowej interpretacji oraz najwaniejszych kwestii zwizanych z prowadzeniem biznesu farmaceutycznego z sukcesem.

Ogromn zalet naszych seminariw i warsztatw s symulacje trudnych i kryzysowych sytuacji, ktrych poznanie uatwia uczestnikom naszych projektw, stosowanie ich z powodzeniem w codziennej pracy.

Wsppracujcy z nami prelegenci to zawsze wysokiej klasy specjalici renomowanych kancelarii prawnych i znanych firm farmaceutycznych oraz czonkowie gremiw tworzcych polskie prawo farmaceutyczne.

Ju wkrtce zaprosimy Pastwa na nasze najnowsze konferencje, seminaria i warsztaty. Tymczasem za zachcamy do zapoznania si z tematami naszych poprzednich projektw do archiwum.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.