Doradztwo w zakresie emisji akcji i obligacji

Top Consulting pomaga klientom korporacyjnym w plasowaniu publicznych i prywatnych ofert akcji, w tym realizacja IPO przed wejciem spki na Gied Papierw Wartociowych. Jestemy autoryzowanym doradc NewConnect i oferujemy peny zakres usug dla spek zainteresowanych wejciem na alternatywny rynek obrotu prowadzony przez Gied Papierw Wartociowych w Warszawie S.A.

  • Doradztwo przy IPO i nastpnych ofertach publicznych
  • Przygotowywanie prospektw emisyjnych, memorandw informacyjnych i raportw,
  • Przygotowywanie harmonogramw i procedur zwizanych z ofertami publicznymi,
  • Obsuga w zakresie Investor Relations przed i po publicznej ofercie,
  • Poszukiwanie inwestorw biorcych udzia w publicznych i prywatnych ofertach emisji akcji

W latach 1993-2011 Top Consulting uczestniczya jako doradca lub/i jako inwestor w emisjach pre-IPO w wicej ni 20 ofertach emisji akcji, midzyinnymi dla takich firm, jak: Warbud S.A., Hutmen S.A., Bauma S.A., Mostostal Zabrze-Holding S.A., Krakchemia S.A, Duda S.A., Bomi S. A., Monnari S. A., Pol-Aqua S.A. Wikszo z nich jest notowana na Gidzie Papierw Wartociowych w Warszawie.

Pomimo faktu, e niektre transakcje i oferty w ktrych bralimy udzia byy zoone i trudne, wszystkie oferty realizowane przy udziale Top Consulting zakoczyy si sukcesem.

W rezultacie emisji akcji wprowadzonych na rynek przy udziale Top Consulting, nasi klienci pozyskali ponad 1 miliard PLN kapitau.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.